Upravljanje zajednicom

Zajednicom upravljaju članice, i to:

 1. neposrednim poticanjem razmatranja pitanja i podnošenjem prijedloga tijelima Zajednice,
 2. osobnim izjašnjavanjem zastupnika članica u Skupštini, te
 3. posredno preko članova Skupštine izabranih u druga tijela upravljanja i nadzora te u radna tijela Zajednice

Tijela upravljanja i nadzora Zajednice tehničke kulture Pula jesu:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor

Stalna radna tijela Zajednice jesu:

 1. Stručni savjet,
 2. Odbor za izvanškolske programe mladeži

Upravni odbor tvori pet članova:

 1. predsjednik(ca),
 2. potpredsjednik(ca)  
 3. tri člana

Nadzorni odbor tvore:

 1. predsjednik(ca)
 2. dva člana