Udruživanje u Zajednicu

Udruživanje u Zajednicu tehničke kulture Pula i članstvo su dragovoljni. Članicama Zajednice mogu postati pravne osobe i to: udruge tehničke kulture i gradski strukovni savezi udruga tehničke kulture.

U Zajednicu se može udružiti svaka udruga tehničke kulture i gradski strukovni savez udruga tehničke kulture, osnovani i ustrojeni u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi čije je sjedište na području Grada Pule.

Udruga tehničke kulture i savez tehničke kulture koji se želi udružiti u Zajednicu tehničke kulture Pula i postati njezinim članom podnosi:

 • odluku ovlaštenog tijela o udruživanju udruge ili saveza u Zajednicu,
 • presliku rješenja o upisu u registar udruga,
 • presliku statuta (pravila) ovjerenog od nadležnog državnog tijela za registraciju,
 • vjerodajnice zastupnika i zamjenika zastupnika u Zajednici,
 • dokaze o državljanstvu zastupnika i zamjenika zastupnika u Zajednici i
 • životopis zastupnika u Zajednici.

Prava i obveze svih članica Zajednice tehničke kulture Pula jesu:

 • skrb o razvitku i promicanju tehničke kulture na području Grada Pule;
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i ciljeva Zajednice, zajedničkih potreba i interesa i u rješavanju drugih pitanja od zajedničkog interesa;
 • zajedničko djelovanje na tehničkom, tehnološkom i informatičkom odgoju i obrazovanju, te poticanju tehničkog stvaralaštva mladeži;
 • iznošenje mišljenja i prijedloga za učinkovitije ostvarivanje ciljeva i zadaća Zajednice, te pokretanje rasprave o djelatnosti i radu Zajednice;
 • zalaganje za potporu vlastitoj djelatnosti, radu i području tehničke kulture;
 • dobivanje pravodobnih i istinitih obavijesti o radu Zajednice;
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Zajednice, etičkog kodeksa odnosno pisanih i uobičajenih načela i pravila ponašanja u bavljenju tehničkom kulturom;
 • odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Zajednice i preuzetih obveza;
 • uporaba imovine i stručne pomoći Zajednice u skladu s odlukama njezinih upravnih tijela;
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad;
 • plaćanje članarine odnosno dijela troškova zajedničkog djelovanja i uporabe imovine;
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Zajednice. Udruge tehničke kulture i gradski savezi tehničke kulture imaju pravo i obvezu sudjelovati u pripremi i provedbi programa javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi.

Dokumenti

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o udrugama NN 98_2019.docx Zakon o udrugama NN 74_2014.docx Zakon o tehničkoj kulturi