Makete vjetrenjača

Ove su školske godine polaznici radionice maketarstva "Diorama"izrađivali makete na temu vjetrenjače, upotrebom različitih materijala od stiropora, gipsa, krede, drvene građe, boja i sl. Radionicu su polazili učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, a ovi prekrasni radovi su njihovih ruku djela . . .

   HR     ENG     ITA