Svoju djelatnost Društvo energetičara "Istra" obavlja u prostorima koji se nalaze u Puli, na adresi Rizzijeva 40. Stručni predavači iz područja energetike redovito održavaju stručne seminare – tečajeve za pripremu i osposobljavanje djelatnika koji rade na energetskim objektima s ciljem polaganja Stručnih ispita za energetska zanimanja pred komisijom Ministarstva gospodarstva u Rijeci, takozvani teoretski dio pripreme djelatnika. Osim prvih ispita na kojima polaznici stječu jedno od energetskih zvanja, DEI priprema postojeće djelatnike za periodičke ispite nakon svakih 5 godina.

  Praktični dio pripreme za polaganje Stručnih ispita održava se u pogonima gdje su pojedini djelatnici zaposleni ili u njima sličnim pogonima.

  Društvo energetičara „ISTRA“ pored toga svojim redovitim članovima  redovito pomaže u njihovim energetskim pogonima sa stručnim tehničkim savjetima tokom svakodnevnog rada.

  Društvo se bavi i drugim aktivnostima koje su sukladne s promidžbom razvoja i unaprijeđenja energetskih djelatnosti, pogotovo razvojem novih tehnologija i uređaja.

  Stručni seminari – tečajevi za polaganje Stručnih ispita pred Ispitnom komisijom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske organiziraju se za slijedeća energetska zvanja:

 

  • STROJAR KOTLA;

  • STROJAR KOMPRESORSKE STANICE;

  • RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA TERMOVENTILACIJE;

  • LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA;

  • LOŽAČ – RUKOVATELJ KOTLOM;

  • STROJAR CRPNE STANICE;

  • STROJAR MOTORA SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM;

  • RUKOVATELJ POSUDAMA S TEHNIČKIM PLINOM;

  • UKLOPNIČAR U INDUSTRIJI.

   Pripremni seminari – tečajevi započinju sa radom kada se prijavi odgovarajući broj polaznika i to tijekom cijele godine izuzev srpnja i kolovoza mjeseca. Ovjerene pismene prijave za Vaše djelatnike koji bi se pripremali za polaganje Stručnog ispita možete dostaviti na našu adresu tijekom cijele godine.

   Rukovanje energetskim postrojenjem po važećim propisima Republike Hrvatske dozvoljeno je samo stručnim djelatnicima koji imaju položen Stručni ispit za to postrojenje.

   Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja seminara – tečajeva, kao i informacije o cijenama možete dobiti ako nam se telefonski obratite ili nas posjetite u našim prostorijama. Tečajevi za veći broj polaznika mogu se organizirati izvan našeg sjedišta u Vašim mjestima djelovanja i pogonima na cijelom području Županije Istarske.

    

    

    

    


     HR     ENG     ITA